Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động tập thể
06:10 10/05/2023

Nguyên nhân chủ yếu là do: doanh nghiệp trả lương cơ bản không đúng với thang bảng lương đã đăng ký; người lao động yêu cầu cải thiện chính sách lao động như thực hiện đúng quy định về thưởng hàng năm, ngày nghỉ phép năm, chất lượng bữa ăn giữa ca kém. Hầu hết các doanh nghiệp này đã được HEPZA nhắc nhở, khuyến cáo cần chấp hành tốt pháp luật lao động, tăng cường chăm lo cho công nhân, giảm bớt khó khăn của người lao động, ổn định công nhân, ổn định sản xuất nhưng chậm thực hiện để xảy ra đình công rất đáng tiếc.

 

Để phòng ngừa và ngăn chặn các vụ việc đình công lây lan, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong KCX – KCN TP.HCM, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP (HEPZA) một lần nữa đề nghị các doanh nghiệp xem xét và thực hiện các nội dung được thể hiện trong Công văn 404/CV_BQL_KCN_HCM ngày 01/3/2012.    

Bài viết liên quan