Thực hiện các kiến nghị công tác an toàn PCCC trong KCX Linh Trung
06:12 10/05/2023

Từ ngày 6 đến ngày 27/08/2013, Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) gồm: Phòng Cảnh sát PCCC Quận 9, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Ban quản lý) và Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất Linh Trung (KCX Linh Trung) đã tiến hành kiểm tra về công tác an toàn PCCC đối với các cơ sở và doanh nghiệp hoạt động tại Khu chế xuất Linh Trung 1.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt đối với 19 doanh nghiệp vi phạm quy định về PCCC có tính chất nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị các doanh nghiệp còn lại thực hiện đúng những quy định của pháp luật về công tác an toàn PCCC và khắc phục những thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ sở.
Vì tính chất quan trọng của công tác an toàn PCCC, Ban quản lý yêu cầu Lãnh đạo các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các việc sau:
  1. Thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn các kiến nghị đã ghi trong Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC của Đoàn kiểm tra tại đơn vị mình.
  2. Tăng cường công tác tự kiểm tra; Thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC của doanh nghiệp; Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC để đảm bảo phòng ngừa và xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
  3. Củng cố lực lượng PCCC tại doanh nghiệp; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC định kỳ đối với lực lượng PCCC tại chỗ theo qui định.
  4. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong doanh nghiệp đối với công tác PCCC.
Đối với các doanh nghiệp đã được Đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong công tác PCCC nhưng không khắc phục, Ban quản lý sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 

 

Bài viết liên quan