THANH TRA ĐỂ GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
06:09 10/05/2023
* Phóng viên: Xin ông cho biết kết quả thanh tra – kiểm tra trong năm 2010?

- Ông Nguyễn Tấn Định: Trong năm 2010, Thanh tra Ban Quản lý phối hợp với Thanh tra Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài nguyên Môi trường... chỉ đạo tiến hành công tác thanh tra - kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật lao động. Về môi trường, đã thanh tra 99 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy hầu hết DN chấp hành tốt các quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số DN vi phạm pháp luật về xả nước thải, khí thải vượt tiêu chuẩn; không đăng ký môi trường cho công đoạn sản xuất phát sinh; đấu nối không đúng quy định; khai thác, sử dụng nước dưới đất vượt tiêu chuẩn cho phép. Thanh tra đã tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Về lĩnh vực lao động, đã tiến hành thanh tra 16 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, có nhiều DN quan tâm chăm lo cho người lao động và chấp hành tốt pháp luật về lao động. Tuy nhiên vẫn còn một số DN chưa thực hiện việc đăng ký thang bảng lương, hoặc đã đăng ký mà chưa thực hiện; không làm giấy phép cho lao động nước ngoài; không tập huấn công tác an toàn- vệ sinh lao động…

 

Về lĩnh vực xây dựng, qua thanh tra phát hiện có 3 DN vi phạm xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp; công trình xây dựng không phép. Về tình hình khiếu nại, tố cáo, do tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra nên hầu hết các DN chấp hành đúng luật nên việc khiếu nại, tố cáo giảm đi đáng kể. Trong năm 2010 chúng tôi chỉ nhận 15 đơn. Qua đơn thư, chúng tôi đã tiến hành giải quyết thỏa đáng cho người lao động.

 

*Sau kết quả thanh tra, vấn đề quan tâm nhất của ông là gì?

 

- Qua kết quả thanh tra, các DN đều chấp hành nghiêm túc việc xử phạt. Tuy nhiên vấn đề tôi quan tâm ở đây là việc khắc phục các thiếu sót, vi phạm mà thanh tra chỉ ra. Do đó, đứng về mặt quản lý, chúng tôi chỉ đạo cơ quan thanh tra theo dõi việc khắc phục này. Mục đích thanh tra không phải xử phạt mà nhằm giúp cho DN chấp hành tốt pháp luật để DN phát triển bền vững.

 

* Xin ông cho biết phương hướng công tác thanh tra – kiểm tra trong năm 2011?

 

- Hepza quản lý hơn 1.000 doanh nghiệp trong KCX – KCN nên việc tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra là thường xuyên. Trong năm 2011 sẽ tiếp tục thanh tra một số DN khác trong các lĩnh vực được quan tâm như môi trường, lao động, xây dựng... Đặc biệt sẽ thanh tra – kiểm tra việc trả lương cho công nhân theo thang, bảng lương đã được duyệt theo quy định và thanh tra – kiểm tra các DN hoạt động bình thường nhưng thường xuyên tự khai báo cáo lỗ nhằm mục đích miễn đóng góp nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan