Thiết thực kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển các KCX-KCN Thành phố
06:09 10/05/2023

Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn và hiệu quả kinh tế mà hoạt động các KCX-KCN mang lại, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội cho TP.

Từ khi xuất hiện các KCX-KCN, diện mạo của TP thay đổi; những vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, năng suất kinh tế thấp, đời sống dân cư kém phát triển trở thành khu sản xuất công nghiệp tập trung, vùng thị tứ đông đúc; giải quyết hàng trăm ngàn việc làm cho người lao động, góp phần to lớn vào công nghiệp hóa – đô thị hóa nông thôn và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.

Một trong những nhân tố tác động hiệu quả vào quá trình phát triển KCX-KCN là việc áp dụng  “Cơ chế quản lý một cửa tại chỗ” của Ban Quản lý. Đây là công cụ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án sớm đi vào hoạt động. Chính cơ chế này đã tạo cơ sở cho việc hình thành chương trình cải cách hành chính hiện nay của TP.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình phát triển các KCX-KCN cũng bộc lộ một số bất cập: Chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu, quy mô dự án đầu tư còn nhỏ, vẫn còn ngành nghề thâm dụng lao động, thiếu những dự án công nghệ cao, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, chất lượng lao động còn kém, thiếu các công trình xã hội phục vụ người lao động, chưa phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh và người lao động, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn….

Tiến tới kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển các KCX-KCN, Hepza đã triển khai kế hoạch tổ chức tổng kết sự kiện này. Để thực sự có những hành động thiết thực chào mừng và tìm ra những nhân tố điển hình 20 năm, Đảng ủy các KCX-KCN TP đã chỉ đạo Hepza cùng các tổ chức đoàn thể triển khai kế hoạch hướng dẫn, vận động các công ty hạ tầng, các nhà đầu tư cùng người lao động nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, xây dựng các tiêu chí bình chọn và tổ chức những hoạt động thiết thực từ nay đến quý II/2011 để tìm ra những điển hình của chặng đường 20 năm; đồng thời, đúc kết được những bài học kinh nghiệm đưa các KCX-KCN phát triển bền vững theo hướng xanh, sạch và công nghệ cao.

Đây là dịp để Ban Quản lý đúc kết xây dựng mô hình KCX-KCN trong giai đoạn tới. Gắn kết quy hoạch với phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ, xây dựng các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, đào tạo và phục vụ đời sống của người lao động; hoàn thiện hơn nữa “cơ chế quản lý một cửa tại chỗ”. Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hạ tầng KCX-KCN phải quan tâm hơn việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển nhiều loại hình dịch vụ phục vụ nhà đầu tư và người lao động.

Riêng doanh nghiệp trong KCX-KCN, cần nâng cao trình độ công nghệ, tăng năng suất lao động để nâng cao sức cạnh tranh khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Một vấn đề cơ bản cần được quán triệt thường xuyên, đó là luôn cải thiện mối quan hệ lao động thông qua việc chăm lo thiết thực đến đời sống công nhân; chú trọng nâng cao trình độ, tay nghề, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cùng đoàn kết vượt qua khó khăn để người lao động gắn bó lâu dài vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Qua 20 năm, đội ngũ công nhân KCX-KCN phát triển hơn 250.000 người; đây là lực lượng sản xuất trực tiếp làm ra của cải vật chất và góp phần đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế TP. Trước vận hội mới của đất nước khi hội nhập với kinh tế thế giới, lực lượng công nhân cần đề cao, phát huy vai trò của giai cấp tiên phong, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tay nghề; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hiệp hội Doanh nghiệp các KCN) cần phát huy vai trò là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thành viên; tăng cường hơn nữa công tác tập họp, vận động đối tượng của tổ chức mình hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ các DN để cùng phát triển; chú ý công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tăng cường cải thiện mối quan hệ lao động để gắn kết chủ – thợ, tạo cơ sở cho sự ổn định và phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển KCX-KCN.

Nhìn lại chặng đường 20 năm, chúng ta cần nhìn nhận một cách triệt để nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để góp phần thành công vào chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP, đưa các KCX-KCN trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, cùng TP giữ vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phát triển TP trở thành TP công nghiệp vào năm 2010-2017.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan