Thu hút FDI 7 tháng năm 2019 đạt 20,22 tỷ USD

08:18 21/03/2023
 

Theo đó, có 2.064 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,6% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 8,27 tỷ USD, bằng 62,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Về điều chỉnh vốn, có 791 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN, với tổng giá trị vốn góp 8,52 tỷ USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký.

Trong 7 tháng năm 2019, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,55 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN, kể cả dầu thô đạt 101,14 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 99,85 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 68,8% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,6% kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực ĐTNN xuất siêu 18,63 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,34 tỷ USD không kể dầu thô. Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,84 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực ĐTNN đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Do vậy cả nước xuất siêu 1,79 tỷ USD trong 7 tháng năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 14,46 tỷ USD, chiếm 71,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,47 tỷ USD, chiếm 7,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,1 tỷ USD, chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, đã có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,44 tỷ USD (trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,13 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,48 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư. Xinh-ga-po, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký 2,3 tỷ USD và 2,25 tỷ USD.

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, với tổng số vốn đăng ký 4,86 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,55 tỷ USD, chiếm 17,5% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba, với tổng số vốn đăng ký 1,73 tỷ USD chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư./.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Bài viết liên quan