TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG NHÂN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KCX – KCN TP
06:09 10/05/2023

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước và nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng với nhà đầu tư; sử dụng phí duy tu hạ tầng đúng mục đích.

- Thu hút các dự án đầu tư thuộc 4 ngành công nghiệp cơ khí, điện tử - tin học, hóa chất và chế biến lương thực - thực phẩm có giá trị tăng cao; các ngành dịch vụ cao cấp phục vụ công nghiệp như ngân hàng, thương mại, logistics, nhà xưởng cao tầng…

 

- Đảm bảo an ninh trật tự và PCCC; đội bảo vệ tuần tra thường xuyên, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trong KCX-KCN; thường xuyên diễn tập cứu hộ PCCC.

 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ cho công nhân làm việc tại các KCX-KCN.

 

Đối với doanh nghiệp

 

- Chấp hành tốt pháp luật về đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, xây dựng, an ninh trật tự, PCCC, thuế và bảo hiểm xã hội; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

 

- Thực hiện đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

- Có chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 

- Hoạt động tại các KCX-KCN từ 10 năm trở lên, có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; mở rộng quy mô sản xuất.

 

- Có các tổ chức Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả.

 

Đối với người lao động

 

- Có quá trình làm việc lâu dài tại các KCX-KCN (ưu tiên xét người lao động có thâm niên trên 10 năm); có năng suất lao động cao, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý, được doanh nghiệp ghi nhận.

 

- Vượt khó, học tập nâng cao trình độ, đoàn kết tương trợ, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể.

 

- Chấp hành quy định của pháp luật, nội quy doanh nghiệp. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại nơi làm việc và nơi ở.

 

 

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan