Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
09:17 19/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 923/KH-BQL ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 (đặc biệt là các doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động tại doanh nghiệp), cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

    1. Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023:

“Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

2. Thời gian tổ chức Tháng hành động: Từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Đối với doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn giữa ca và các Công ty Phát triển hạ tầng

1.1 Tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 của Thành phố với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”:

- Treo băng rôn tuyên truyền Tháng hành động năm 2023 trong khu vực doanh nghiệp. (đính kèm danh mục các khẩu hiệu tuyên truyền).

- Phát thanh tuyên truyền, dán bản tin các bài viết, thông tin các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động. Tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

- Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 của Thành phố.

1.2 Thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp:

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

- Thành lập, củng cố, kiện toàn Tổ tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp (thành phần gồm: đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện Công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách y tế của doanh nghiệp).

- Theo dõi, thực hiện các biện pháp tự kiểm tra các bếp ăn, quầy bán thức ăn, nước uống tại doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm.

- Phối hợp Công đoàn cơ sở giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn của người lao động.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thông tin kịp thời đến Ban Quản lý, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế quận/huyện và thành phố Thủ Đức các trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm (nếu có).

1.3 Cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động

- Khuyến khích các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động xây dựng bếp ăn tập thể tại chỗ để phục vụ bữa ăn giữa ca, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể.

- Doanh nghiệp cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động, nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng để người lao động tái sản xuất sức lao động, cải thiện sức khỏe, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong KCX, KCN

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

- Đảm bảo các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định pháp luật trong sản xuất, chế biến thực phẩm, không sử dụng nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn.

Ban Quản lý phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 theo kế hoạch của Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động (ông Đàm Trung Hiếu – Phó Trưởng Phòng, ĐTDĐ: 0903.768.006, điện thoại: 028.38.290.405 (nội bộ 35) – 028.38.232.575./.

Đính kèm

Danh mục các khẩu hiệu tuyên truyền

Bài viết liên quan