Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

08:18 14/03/2023
 

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2020. Trong đó, Nghị định có quy định nội dung mới là tính toán số lợi bất hợp pháp khi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Ban Quản lý lưu ý các Công ty Phát triển Hạ tầng KCX-KCN và các doanh nghiệp có xả thải ra môi trường thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, đảm bảo thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường.

(Nội dung chi tiết của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn, mục Văn bản pháp quy)

Bài viết liên quan