Tuyên truyền ấn phẩm về An toàn, vệ sinh lao động
10:04 03/07/2023

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động theo chủ đề của Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, đảm bảo các quyền, chế độ của người lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy các hoạt động chia sẻ rủi ro từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh triển khai đến các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một số ấn phẩm truyền thông an toàn vệ sinh lao động trên website của Cục An toàn lao động, cụ thể:

  1. Thư viện ảnh: https://antoanlaodong.gov.vn/cong-thong-tin/bo-suu-tap-images/home/index.
  2. Thư viện video: https://antoanlaodong.gov.vn/cong-thong-tin/bo-suu-tap-video/home/index.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động./.

Nguồn Công văn số 1782/BQL-LĐ ngày 19/6/2023

Phòng quản lý Lao động

Bài viết liên quan