Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp năm 2023
02:00 28/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 2153/KH-BQL ngày 19 tháng 7 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đã phối hợp với các Công ty Phát triển Hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp tổ chức 06 buổi tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Ban Quản lý, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

Tập huấn diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2023 với sự tham dự của gần 600 người là lãnh đạo và nhân viên phụ trách công tác bảo vệ môi trường của 512 doanh nghiệp đang hoạt động tại 17 Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Thanh Trực – Phó Trưởng ban Ban Quản lý phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tập huấn, Ban Quản lý hướng dẫn các quy định về thủ tục thực hiện hồ sơ pháp lý môi trường, quản lý chất thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; thông tin một số điểm mới và tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các hình thức phạt tiền, phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp tham dự tập huấn tại hội trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

 

Doanh nghiệp tham dự tập huấn tại hội trường Ban Quản lý

Ban Quản lý cũng triển khai các nội dung được ủy quyền trong lĩnh vực xây dựng, môi trường tại khoản 7 Điều 9 của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 ngày 6 tháng 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ pháp lý môi trường trên cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Ban Quản lý triển khai các nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trong KCX, KCN

Ngoài ra, Ban Quản lý đã mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Nga, giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đến trao đổi với các doanh nghiệp những khái niệm cơ bản cũng như chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề toàn cầu Biến đổi khí hậu, Tăng trưởng xanh, Khu công nghiệp sinh thái và mô hình kinh tế tuần hoàn.

PGS.TS Đinh Thị Nga trao đổi các nội dung về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn

Một số nội dung vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục môi trường như thời hạn phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi trường, cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường, cách xác định nhóm dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các câu hỏi khác liên quan công tác bảo vệ môi trường tại các Doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đã được Ban Quản lý giải đáp, hướng dẫn tại buổi tập huấn.

Anh Nguyễn Quốc Bảo chuyên viên phòng Quản lý môi trường Ban Quản lý hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ môi trường trên cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh

Hàng năm, Ban Quản lý thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình hoạt động sản xuất trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp./.

Bài viết liên quan