Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

08:24 14/03/2023
 

Việc lắp đặt các hệ thống điện mặt trời mái nhà trong những năm gần đây được nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm. Có thể nói đây là quyết sách đem lại nhiều lợi ích cho chính chủ đầu tư cũng như cộng đồng xã hội. 

Ngày 06/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Các dự án phát triển điện mặt trời bao gồm: điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời nối lưới, điện mặt trời nổi, điện mặt trời mặt đất.  

Trong đó, tiêu chí xác định dự án điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 1 MW (hoặc không quá 1,2 MWp), đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. Loại hình dự án náy có thể phát triển trong các KCX-KCN để tăng cường hiệu quả sử dụng điện và chủ động về nguồn điện trong sản xuất của các doanh nghiệp.

Quyết định này cũng quy định cụ thể giá mua điện mặt trời, cụ thể là giá mua điện mới được áp dụng với dự án điện mặt trời nổi là 1.783 đồng/kWh (tương đương 7,69 cent/kWh); giá mua điện mặt trời mặt đất là 1.644 đồng/kWh (tương đương 7,09 cent/kWh) và giá mua điện mặt trời trên mái nhà là 1.943 đồng/kWh (tương đương 8,38 cent/kWh). Mức giá ưu đãi này được áp dụng trong 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại/vận hành phát điện. 

Bài viết liên quan