Về việc tham gia chương trình “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững”
06:12 10/05/2023

Căn cứ văn bản số 7221/VP-ĐTMT ngày 06/9/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình Kinh tế xanh cho phát triển bền vững.

Căn cứ văn bản số 3013/BTNMT-VP ngày 07/8/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Chương trình “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững”. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10/2013 với 2 nội dung là Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững” và Liên hoan “Doanh nghiệp – Kinh tế xanh 2013”.

 
 
Chương trình này là một trong các hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đây là cơ hội giao lưu giữa các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học, các doanh nghiệp cùng tìm ra những giải pháp hợp lý, hiệu quả nhằm thúc đẩy việc quản lý xanh trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Đối tượng và điều kiện tham gia chương trình:
  1. Đối tượng là doanh nghiệp: doanh nghiệp có đăng ký, kinh doanh, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không vi phạm pháp luật đến thời điểm tham gia Chương trình, có mô hình quản lý, sản xuất an toàn đối với môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, có thành tích tiêu biểu trong công tác phát triển kinh tế xanh bền vững.
  2. Đối tượng là doanh nhân: các doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp, có chiến lược quản lý, lãnh đạo đơn vị đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt có những chiến lược đúng đắn trong việc phát triển doanh nghiệp theo mô hình kinh tế xanh.
Thông tin chi tiết các doanh nghiệp, doanh nhân liên hệ Thường trực Ban tổ chức:
Địa chỉ: P 1203, Nhà N2D, Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043 5553362, Fax: 043 5553363.

Bài viết liên quan