V/v báo cáo định kỳ hiện trạng KCX-KCN
06:12 10/05/2023

Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị giao ban sơ kết tình hình hoạt động các KCX-KCN 9 tháng năm 2013, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị Công ty phát triển hạ tầng các KCX-KCN thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của KCX-KCN theo mẫu (tải file tại mục Báo cáo thống kê trên trang thông tin điện tử: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn)

Thời hạn báo cáo: trước ngày 21/9/2013; đồng thời gửi kèm file mềm theo địa chỉ Email: tdtoan@hcm.hepza.gov.vn.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Trần Đình Toàn, điện thoại: 0937.713668, Fax: 08.38294271.
 
Rất mong các Công ty phát triển hạ tầng các KCX-KCN quan tâm thực hiện và gửi báo cáo đúng thời hạn./.

Bài viết liên quan