V/v: Vận động doanh nghiệp chăm lo Tết Tân Mão 2011 cho công nhân
06:09 10/05/2023
                                       Kính gửi:      BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BAN GIÁM ĐỐC

            Các doanh nghiệp KCX - KCN Tp.Hồ Chí Minh

 

Tết Tân Mão 2011 đã gần kề, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cùng Quỹ Hỗ trợ công nhân thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp KCN thành phố, Công đoàn, Đoàn các KCX & CN tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ vé xe cho công nhân các KCX – KCN có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân không có điều kiện về quê; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân cho công nhân. Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn hẹp, HEPZA đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp cùng góp sức ủng hộ để chương trình được nhân rộng và thành công tốt đẹp. Cụ thể, HEPZA đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm những việc như sau:

1.      Các doanh nghiệp thông tin đầy đủ, kịp thời kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2011 để người lao động biết được mức lương, mức thưởng, thời điểm chi trả; đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

2.      Các doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp vui Tết cổ truyền của dân tộc:

§         Đối với những lao động ở các tỉnh xa, doanh nghiệp xem xét kết hợp giải quyết nghỉ phép năm để người lao động có điều kiện về quê thăm gia đình.

§         Hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết cho công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

§         Đối với người lao động không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp cùng Công đoàn cơ sở triển khai kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như đi thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở khu lưu trú, nhà trọ.

§         Tổ chức các đêm hội văn hóa, liên hoan tất niên mừng xuân mới tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để công nhân sinh hoạt vui chơi, giao lưu lẫn nhau sau một năm lao động gắn bó với doanh nghiệp.

          Để giữ được nguồn lao động ổn định trong các doanh nghiệp KCX - KCN, đồng thời giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất và phát triển, HEPZA đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, tập trung chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Tân Mão 2011.

 
                                                                        KT.TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

                                                               PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

   Nơi nhận:

- Như trên;

- Đảng ủy các KCX-KCN;

- Lãnh đạo Ban;

- Công Đoàn các KCX & CN;                                                                   (Đã ký)

- Đoàn các KCX & CN;

- HBA;

- CVP, P.ĐD1, 2;

- Lưu VP, P.QLLĐ.                                   

                                                                                                 Lâm Văn Tiếp

Bài viết liên quan