Yêu cầu thực hiện thông báo về tình hình lao động
06:12 10/05/2023

Thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban quản lý) yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thông báo số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/5/2013 và thông báo tình hình biến động về lao động trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau:

1. Thời hạn thực hiện:
  • Thông báo về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/5/2013: Doanh nghiệp thông báo về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/5/2013 theo Mẫu số 27 ban hành kèm theo Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH trước ngày 15/9/2013.
  • Thông báo về tình hình biến động lao động: Doanh nghiệp thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 của tháng thông báo) theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH trước ngày 25 hàng tháng.
2. Hình thức thực hiện:
Doanh nghiệp gửi thông báo đến Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố, địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh đồng thời bằng 2 hình thức:
  • Thông báo bằng văn bản giấy: Doanh nghiệp thông báo bằng văn bản giấy đã có chữ ký của người sử dụng lao động và con dấu hoặc scan gửi vào email thongbaovb@vieclamhcm.net
  • Thông báo bằng phần mềm quản lý lao động: Doanh nghiệp thông báo bằng phần mềm quản lý lao động tại website http://qlld.vieclamvietnam.gov.vn (chọn TP. Hồ Chí Minh rồi bấm vào nút Tiếp tục, sau đó tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, doanh nghiệp có thể trao đổi với Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố (điện thoại 35.147.483 – 38.403.669; email traloidn@vieclamhcm.net )

Bài viết liên quan